<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=224441&amp;fmt=gif">

Miten Jelasticia ihan oikeasti voi hyödyntää bisneksen tukemiseen?

26.11.2016 | Matti Nieminen

jelastic-liiketoiminta.jpg

Jelasticin hyödyt teknisenä koodinajoalustana ovat kiistattomat.

Jelastic on tehokas container-teknologiaan perustuva moderni PaaS, jossa laskentaresursseja ja instansseja voi skaalata tarpeen mukaan lennossa. Se luo tehokkaan alustan niin verkossa tuotettaville palveluille ja sovelluksille kuin Docker- ja palvelinympäristöille.

Teknologiaa ymmärtävät saivat jo äskeisestä käsitystä siitä, mihin kaikkeen Jelastic voisi sopia. Heille tekniset yksityiskohdat, kuten Jelasticin laskentatehoa mittaavien Cloudlet-yksiköiden RAM- ja CPU-lukemat, saattavat olla olennaisia tietoja.

Jos puhut paremmin bisnestä kuin tekkiä, ei laskentateho luultavasti kiinnosta. Haluat tietää, miten valittu teknologia esim. parantaa tuottavuuttanne tai laskee kustannuksianne.

Tässä muutama selkokielinen näkökulma siihen, miten Jelastic voi ketteröittää sovelluskehitystänne ja koko liiketoimintaanne.

Ketteryyden konehuone

Jelasticin pitkälle viety automaatio ja nopea provisiointi mahdollistavat aivan uusia tapoja hyödyntää näitä teknisiä ominaisuuksia konkreettisten liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi.

Kuvittele vaikka toiminnanohjausjärjestelmän, kuten Odoo ERP:n, käyttöönottoprojekti. Ennen jopa päiviä kestänyt ympäristön perustaminen voidaan tehdä Jelasticin Marketplacen kautta muutamassa minuutissa. Käsissä on heti käyttövalmis ympäristö, jota voidaan välittömästi alkaa muokkaamaan omiin tarpeisiin ja kohti tuotantoa.

Lue, miten verkkokaupparatkaisuja tarjoava Vilkas Group notkistaa kehitystään Jelasticin avulla.

Muskelia myyntiin

Myynti saa myös tehokkaan työkalun Jelasticista. Nopea palveluiden provisiointi ja käyttöön perustuva laskutus antaa kustannustehokkaan mahdollisuuden tuottaa yrityksen myytävä sovellus pystyyn asiakaskäynnin yhteydessä ja aloittaa sen muokkaus asiakkaan datalla jo ensitapaamisessa.

Sovellusympäristön voi sittemmin jättää asiakkaalle maksuttomaan koekäyttöön, jonka he voivat ottaa salamannopeasti tuotantoon pilvessä muutaman viikon testijakson jälkeen.

Kävijäpiikit kuriin, asiakaskokemus oikeille raiteille

Yksi Jelasticin keihäänkärjistä on sen kyky skaalautua. Pitkälle viety automatisointi mahdollistaa erinomaisen käyttökokemuksen verkkopalvelujen loppukäyttäjille.

Kerron konkreettisen esimerkin asiakkaamme arjesta.

Eräällä suomalaisella kustantamolla oli haasteenaan asiakkailleen tarjottavien digitaalisten palveluiden ja -materiaalin määrän räjähdysmäinen kasvu.

Nykypalveluiden taustajärjestelmät oli rakennettu perinteisten IT-käytäntöjen mukaisesti. Ne eivät kyenneet skaalautumaan tarpeen tullen riittävän nopeasti. Varsinkin aamuisin järjestelmiä kuormittavat ruuhkapiikit saivat palvelut hidastumaan tai jopa kaatumaan.

Jelasticin käyttöönotto antoi kustantamolle uusia työkaluja, joilla digitalisoituminen ja asiakaskokemus saatiin oikeille raiteille.

Kustantamo sai...

  • joustavamman kokemuksen ketterämpien palveluiden avulla
  • nopeamman kehityssyklin ja Go-to-Marketin tuleville, uusille palveluille
  • kustannussäästöjä sekä lisää resursseja uusien palveluiden kehitykseen
  • IT-palveluiden parempaa vastetta, puhumattakaan ruuhkapiikkien aiheuttamien ongelmien täydellisestä häviämisestä.

Bottom line?

Jelastic on ennen kaikkea liiketoiminnan nopeuttaja sekä uusi mahdollistaja. Se tarjoaa lukemattomia käyttökohteita, joissa tekninen vahvuus valjastetaan konkreettisesti yrityksen kilpailukyvyn eduksi.

Lue lisää Jelasticista ja sen hyödyistä Aloittajan oppaastamme:

Lataa Jelastic - Aloittajan opas

Picture of Matti Nieminen

Kirjoittaja Matti Nieminen

Tilaa uusimmat kirjoitukset sähköpostiisi