<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=224441&amp;fmt=gif">

DataCenter Finlandille ISO 27001 –tietoturvasertifikaatti puhtain paperein

01.04.2016 | Aino von Bonin

Arvioinnin tulos oli poikkeuksellisen hyvä - hallintajärjestelmässä nolla poikkeamaa.

Konesalipalveluita tuottavalle suomalaiselle DataCenter Finlandille on myönnetty sertifikaattitodistus  kansainvälisen ISO/IEC 27001:2013 -standardin vaatimusten mukainen tietoturvahallinnan järjestelmäsertifikaatti. Puolueettomana sertifiointielimenä toimi Inspecta Sertifiointi Oy. Inspecta Sertifioinnin suorittama tietoturvajärjestelmän auditointi sujui erinomaisin tuloksin. 

Inspecta


DataCenter Finlandille myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti kattaa koko konesaliliiketoiminnan sekä kaikki ydin- ja tukiprosessit.

”Asiakaslupauksemme ponnistaa tulevaisuuden varmistamisesta, ja ISO 27001 -standardin mukainen toiminta on olennainen osa tätä lupausta. Liiketoimintamme ydin- ja tukiprosessit perustuvat jo kansainväliseen ISO 20000 -standardiin. Prosessipohjaisella hallintajärjestelmällä varmistamme alati muuttuvaa ympäristöä, ja panostamme tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämme jatkuvaan kehittämiseen”, sanoo DataCenter Finlandin toimitusjohtaja Ilmari Wallo.    

DataCenter Finlandin riskienhallintaprosessilla suojataan tehokkaasti asiakkaiden tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta sekä parannetaan toimintaa kokonaisvaltaisesti.

Inspectan suorittamassa Auditoinnissa ei löytynyt edes lieviä poikkeamia.

”Tulos on erinomainen ja auditoinnissa ei löytynyt edes lieviä poikkeamia. Tämä osoittaa, että tietoturvallisuus on osa päivittäistä toimintaamme. Käytämme parhaita tietoturvakäytäntöjä, joita suosittelemme myös asiakkaillemme. Yrityksiin ja organisaatioihin kohdistuu yhä enemmän tietoturvavaatimuksia sekä tarve käyttää luotettavia kumppaneita palvelun tuottamiseen. ISO 27001 -sertifikaatti kertoo, että olemme luotettava kumppani, jolla on kyky hallita, johtaa ja jatkuvasti parantaa palveluidensa sekä toimintansa tietoturvallisuutta”, kertoo DataCenter Finlandin tietoturvapäällikkö Carita Gummerus.Lue myös: Korkealuokkaista tietoturvaa ja laatua arvostava Eläketurvakeskus solmi DataCenter Finlandin kanssa vuoteen 2020 ulottuvan sopimuksen pilvipalveluiden tuottamisesta.     
Lisätietoja:                   

Ilmari Wallo, toimitusjohtaja, DataCenter Finland Oy, puh. +358 50 420 4707, ilmari.wallo@datacenter.fi

Carita Gummerus, tietoturvapäällikkö, DataCenter Finland Oy, puh. +358 40 184 1131, carita.gummerus@datacenter.fi

Antti Kivalo, myynti- ja markkinointijohtaja, DataCenter Finland Oy, puh. +358 50 345 1703, antti.kivalo@datacenter.fi

Picture of Aino von Bonin

Kirjoittaja Aino von Bonin

Head of Marketing

Tilaa uusimmat kirjoitukset sähköpostiisi