Mistä löytyvät suomalaisyritysten palvelukehityksen pahimmat pullonkaulat?

08.31.16 | Antti Kivalo

palvelukehityksen-haasteet.jpg
Suomalaisyritysten digitaalisen palvelukehityksen tiellä seisovat useimmiten riittämättömät resurssit, vanhentunut tai muuten epäsopiva teknologia, puutteellinen osaaminen sekä tietoturvakysymykset. Näin kertovat haastattelemamme liiketoiminta- ja IT-johdon edustajat.

Toteutimme MRK Funnelin kanssa keväällä kyselytutkimuksen, jossa haastattelimme puhelimitse kuuttakymmentä suomalaisyritysten liiketoiminta- ja IT-johtoa edustavaa päättäjää. Tavoitteenamme oli saada lisätietoa innovaatioiden synnystä ja kehityksestä arvoa tuottavaksi palveluksi sekä tunnistaa tekijät, jotka hidastavat uusien palveluiden ja innovaatioiden luomista, pilotointia ja jalkautusta.

Hyvä uutinen on tietenkin se, että mikään alussa mainituista hidasteista ei ole ylitsepääsemätön vuori. Esimerkiksi sopivilla kumppani- ja teknologiavalinnoilla voidaankin ratkaista jo leijonanosa mainituista haasteista. Investointihalukkuutta digitaalisen palvelukehityksen työkaluihin löytyy, sillä lähes puolet vastaajista kertoi investoivansa niihin nyt tai tulevaisuudessa.

Insinöörikansa kuuntelee vihdoin asiakasta?

Lähde erilaisille kehityshankkeille tuntuikin olevan helppo löytää, sillä selvästi eniten mainintoja (37 %) sai oikeutetusti asiakas.

Suomalaisia moititaan välillä siitä, että asiakas on unohdettu palvelua kehittäessä: insinöörit rakentavat ensin teknisesti toimivan ratkaisun, jonka käytettävyyteen tai edes tarpeellisuuteen ei ole muistettu kiinnittää riittävää huomiota. Haastattelemiemme organisaatioiden päättäjistä suurin osa mainitsi asiakkaan tarpeen olevan uuden palvelun ensimmäisenä impulssina, mikä osittain rikkoo myyttiä. Se, missä määrin asiakas saa osallistua palvelun varsinaiseen kehitykseen, jäi vielä seuraavan tutkimuksen kysymyslistalle.

Entä tuttu puheenaihe, eli IT:n ja liiketoiminnan välinen työnjako ja yhteistyö? Liiketoiminta istuu kuskin paikalla, kun uusia innovaatioita lähdetään kehittämään. IT:n rooli on todella tärkeä, ja vastaajat kokevatkin digitalisaation lähentäneen IT:tä ja liiketoimintaa.

Liiketoiminnan edustajista yli puolet olivat kuitenkin sitä mieltä, että uusien palvelujen pilotointi on haastavaa. Ketteryydelle olisi kysyntää innovointisyklin kiihdyttämiseksi.

IT ei ole vielä ehkä täysin saavuttanut rooliaan kasvun kiihdyttäjänä, vaikka digitalisaatio luo tähän oivan mahdollisuuden. Myös IT:lle suunnattujen työkalujen käytettävyydellä ja helppokäyttöisyydellä on suuri merkitys tulevaisuuden palveluinnovaatioiden kehityssyklille.

Kokosimme kyselytutkimuksemme keskeiset tulokset alla olevaan infografiikkaan. Koko tutkimusraportin voit ladata itsellesi ilmaiseksi tästä tai infografiikan alla olevaa banneria klikkaamalla.

Datacenter-infografiikka-palvelukehityksen-pullonkaulat.png

Tutkimusraportissa pureudutaan tarkemmin IT- ja liiketoimintapäättäjien välisiin näkemyseroihin sekä eri toimialojen erityispiirteisiin. Lataa koko tutkimusraportti itsellesi ilmaiseksi:

Lataa digikehityskartoitus

 

 

Picture of Antti Kivalo

Kirjoittaja Antti Kivalo

Tilaa uusimmat kirjoitukset sähköpostiisi